Expedities

Bureau 8080 schreef in 2017 een verkenning naar VANG Buitenhuis in de cultuursector. Lees het volledige rapport.

Koplopersprogramma Cultuur

Acht prestigieuze instellingen (het Van Abbemuseum, Paradiso, De Maaspoort, TivoliVredenburg, Zuiderzeemuseum, Kunstlinie Almere Flevoland, Luxor Rotterdam en Museon) gingen in 2018 op Zero Waste Expeditie. Onder begeleiding van DPM en in opdracht van Rijkswaterstaat werden zij begeleidt om de eerste stappen te zetten.

De cultuurinstellingen kregen een sorteerproef, formeerde een afvalteam, kregen een advies op maat en werden begeleid bij de eerste stappen.

Leidseplein cultuurinstellingen

Naar aanleiding van het koplopersprogramma gaf de Gemeente Amsterdam opdracht om de cultuurinstellingen in Amsterdam hetzelfde koplopersprogramma te geven. Aanvullend is onderzocht hoe in collectiviteit gekeken kon worden naar hun afvalcontracten.

Plantage Amsterdam

Zero Waste Expeditie Plantage is een nieuwe vorm van duurzame afvalinzameling en -verwerking in de Plantagebuurt in Amsterdam. Renewi, afvalverwerkingsbedrijf, zet energiezuinige boten in die het afval van musea en theaters over water naar een centraal verzamelpunt (een hub) brengen. Dat kan ten minste 45 vuilniswagenritten per week besparen.

De culturele instellingen gaan hun afval ook nog beter scheiden, wat meer recycling en de productie van nieuwe grondstoffen mogelijk maakt, zodat ze in 2021 Zero Waste zijn.

Deze nieuwe aanpak van de Zero Waste Expeditie Plantage komt de leefbaarheid en veiligheid in de buurt ten goede, en brengt bovendien financieel voordeel. Dit is het eerste succesvolle initiatief in Nederland op deze schaal.

Het idee kon door de goede samenwerking binnen Plantage Amsterdam en de gedeelde drijfveer om duurzaam te ondernemen snel in de praktijk worden gebracht.

Bureau 8080 begeleidt samen met Renewi de transitie en helpt de instellingen in de praktijk.

Gebiedsgerichte initiatieven

Naast bovenstaande projecten ontwikkelde Bureau 8080 nog een aantal gebiedsgerichte Zero Waste  projecten voor de Haarlemmerbuurt en Knowledge Mile. Hierbij zijn de belangrijkste uitgangspunten: Minder (geen) zware vervoersbewegingen en een hoger afvalscheidingspercentage.

Wilt u met uw organisatie deelnemen aan de Zero Waste Expeditie?

Deelname is geheel kosteloos.