Expeditie Tool

De tool is als volgt ingericht:

Module 1 : Voorbereiding
Een goede voorbereiding is het halve werk. Hier formuleert u uw uitgangspunten en wat uw huidige situatie is.

Module 2 : Sorteerproef
Hier maakt u een analyse van uw restafval.

Module 3 : Het VANG principe
Van afval naar Grondstof een weg naar een circulaire toekomst.

Module 4 : Afvalbakkenplan
Maak op basis van uw afvalanalyse een plan voor uw afvallogistiek binnen de organisatie.

Module 5 : Afspraken afvalverwerker
Hoe wordt de grondstoffenstroom opnieuw verwerkt?

Module 6 : Afspraken schoonmaker
Bespreek met het schoonmaakbedrijf/ de schoonmakers het nieuwe afvalplan.

Module 7 : Het grondstoffen plan
Dit is uw plan van aanpak. Dit rapport vormt de basis voor de maatregelen die u de komende tijd kan gaan nemen.

Module 8 : Evalueer
Evalueer en continueer uw genomen maatregelen.

Afvalberg