Expeditie Tool

De tool is als volgt ingericht:

Module 1: Voorbereiding
Een goede voorbereiding is het halve werk. Hier formuleert u uw uitgangspunten en wat uw huidige situatie is.

Module 2: Analyse IN/UIT

Module 3: Sorteerproef: analyse van uw restafvalzak
Nu gaan de handen uit de mouwen en maken we een analyse van het restafval. Doel van de sorteerproef is tweeledig, enerzijds willen we een technische analyse van het restafval en anderzijds willen alvast ambassadeurs binnen de organisatie opleiden.

Module 4: Van Afval Naar Grondstoffen: ambities
De focus van deze module ligt bij het formuleren van ambities voor zowel het voorkomen van afval (preventie), als voor het scheiden van afval (recycling).

Module 5: Het grondstoffenplan tot Zero Waste!
Alstublieft! Als resultaat van de voorgaande stappen, is hier plan met de geplande verbeteringen en ambitie om richting een Zero Waste-organisaties te gaan. Dit rapport vormt de basis voor de maatregelen die de komende tijd kunt gaan nemen.

Module 6: Van Afval Naar Grondstoffen: acties afvalpreventie
In deze module bieden wij handvatten en inspiratie aan de hand van voorbeelden om jullie op weg te helpen bij het uitvoeren van de acties. Te beginnen bij afvalpreventie.

Module 7: Van Afval Naar Grondstoffen: acties afvalscheiding
In deze module bieden wij handvatten en inspiratie aan de hand van voorbeelden om jullie op weg te helpen bij het uitvoeren van de acties voor betere afvalscheiding. Denk aan gesprekken met schoonmaakbedrijf/ de schoonmakers en de afvalverwerker.

Module 8: Evaluatie en doorontwikkeling
Evalueer, continueer en verbeter uw genomen maatregelen.

Afvalberg