Expeditie Tool

De tool is als volgt ingericht:

Module 1: Voorbereiding
Een goede voorbereiding is het halve werk. Hier formuleert u uw uitgangspunten en wat uw huidige situatie is.

Module 2: Sorteerproef: analyse van uw restafvalzak
Nu gaan de handen uit de mouwen en maken we een analyse van het restafval. Doel van de sorteerproef is tweeledig, enerzijds willen we een technische analyse van het restafval en anderzijds willen alvast ambassadeurs binnen de organisatie opleiden.

Module 3: Het VANG principe: kies uw inzamelstromen
We richten ons hierbij op het voorkomen van afval (preventie) en het scheiden van afval (recycling). Maak, op basis van uw restafval-analyse, de keuze welke stromen binnen uw organisatie gescheiden gaan worden.

Module 4: Afvalbakkenplan
Maak een plan voor uw afvallogistiek op basis van de nieuwe afvalstromen die gescheiden gaan worden: welke inzamel-bakken, waar staan deze en in welke aantallen?

Module 5: Afspraken afvalverwerker
Naast een afvalbakkenplan is het nu ook belangrijk om met de afvalverwerker te gaan praten. Hoe worden deze grondstoffenstromen verwerkt? Ook komt het beperken van ritten en schoon transport ter sprake.

Module 6: Afspraken schoonmaker
Bespreek met het schoonmaakbedrijf/ de schoonmakers het nieuwe afvalplan.

Module 7: Het grondstoffenplan tot Zero Waste!
Alstublieft! Als resultaat van de voorgaande stappen, is hier uw plan van aanpak om uw Zero Waste-status te bereiken. Dit rapport vormt de basis voor de maatregelen die u de komende tijd kunt gaan nemen.

Module 8: Evaluatie en doorontwikkeling
Evalueer, continueer en verbeter uw genomen maatregelen.

Afvalberg