Verkenning

In 2017 heeft DPM | Duurzaamheid in Podia en Musea (nu: Bureau 8080) in opdracht van Rijkswaterstaat een verkenning naar VANG Buitenshuis in de Cultuursector geschreven.

De belangrijkste samenvatting en conclusies uit het rapport zijn:

Van Afval naar Grondstoffen (VANG) gaat verder dan recycling en preventie- het leidt naar zero waste en een circulaire toekomst. Het programma VANG Buitenshuis helpt de KWD sector (kantoor-, winkel- en dienstensector) het restafval te halveren in 2022. In dit rapport wordt verkend hoe de doelstellingen van VANG buitenshuis in de cultuursector het beste zijn te behalen, en met welke partijen.

De cultuursector bestaat uit theaters, poppodia en musea, in totaal 1.136 instellingen, met ruim 50 miljoen jaarlijkse bezoekers. De grotere instellingen zijn aangesloten bij de brancheverenigingen. De verkenning laat zien dat zich onder die grotere instellingen behoorlijk veel koplopers bevinden op afvalbeleid; een uitstekend startpunt voor een sectorgerichte VANG Aanpak. Voorts blijkt dat de cultuursector veel restafval voortbrengt. Een rondgang leert dat er in binnen- en buitenland al veel afvalinitiatieven in de cultuursector bestaan. Een daarvan is de Zero Waste Expeditie Plantage, die tot voorbeeld kan dienen voor een brede VANG aanpak.

De belangrijkste conclusies van de verkenning luiden:

  • VANG in de cultuursector staat nog in de kinderschoenen. Er zijn echter al overtuigende voorbeelden, die aantonen dat er maatschappelijke én financiële winst te behalen is.
  • Met deelname van een beperkte groep goed gekozen instellingen aan een VANG programma, wordt reeds meer dan de helft van de sector geactiveerd, uitgedrukt in bezoekers en afval.
  • De cultuursector kent ruim voldoende koplopers, potentiële koplopers en overlegstructuren om een effectieve VANG aanpak mee te starten.
  • De cultuursector in het algemeen en theaters en poppodia specifiek zijn afvalintensief en scheiden weinig. Dit betekent dat er zowel qua milieu als financiën veel ruimte voor verbetering is.
  • Swill, folies en papier vormen de top-3 restafvalsoorten om als eerste aan te pakken.
  • Een externe aanjager is noodzakelijk om de sector te stimuleren en ondersteunen.

Het rapport sluit af met een voorstel voor een programma genaamd: VANG in de Cultuursector! dat bestaat uit een aantal thema’s, partijen en kernactiviteiten. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat het een meerjarige aanpak betreft, zodat de sector ‘duurzaam’ aan de slag gaat met VANG. Dit programma kan de basis vormen voor een effectieve VANG uitvoering op korte termijn in en met de cultuursector.

Lees het volledige rapport

Wilt u met uw organisatie deelnemen aan de Zero Waste Expeditie?

Deelname is geheel kosteloos.