Zero Waste Expeditie

Expeditieleiders gezocht voor Zero Waste Expedities

Waste Savings Program

Stichting BIZ Knowledge Mile
De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Knowledge Mile is een business community in Amsterdam en bevindt zich tussen het Amstelplein en het stadhuis. De Wibaut- en Weesperstraat zijn de twee belangrijkste straten in het gebied dat zich kenmerkt door grootstedelijke vraagstukken zoals veel verkeer, wateroverlast en luchtverontreiniging. De ambitie is om het werk- en leefklimaat in het gebied te verbeteren. De BIZ Knowledge Mile bestaat uit 200 bedrijven, hotels, musea en maatschappelijke en gemeentelijke instellingen met als doel: samen duurzaam innoveren.

BIZ Knowledge Mile DUURZAAM brengt mensen en organisaties samen om gezamenlijk te werken aan duurzaamheid, door kennis te delen, te verbinden en zodoende voorbeeldprojecten te realiseren die bijdragen aan binnenstedelijke vraagstukken: samen duurzaam innoveren. Een van de gestelde doelen in het Duurzaamheidsprogramma van de BIZ is gerelateerd aan het bedrijfsafval dat de BIZ-ers produceren:

Doelstellingen 2025: BIZ Knowledge Mile
De BIZ Knowledge Mile heeft een aantal doelstellingen geformuleerd op het gebied van afval:
• Vermindering van vervuilende vervoersbewegingen met als resultaat minder schadelijke uitstoot, betere verkeersdoorstroming (minder verkeersopstoppingen)
• Bereiken van Zero-Waste Status (= 84% gescheiden grondstoffenstromen & 16% restafval (=het stukje restafval dat te kostbaar is om gescheiden aan te leveren)) met als resultaat besparingen op de afvalverwerkingskosten.
• BIZ voelt zich een BIZ. Verbinden van BIZ-deelnemers langs de weg van dit traject.

Wil je in jouw organisatie nu meteen aan de slag met beter afval scheiden?
Ga naar de TOOL. Door de 8 modules van de TOOL te doorlopen, zet je de eerste stappen naar betere afvalscheiding en -preventie binnen jouw organisatie. Let op! Wil je meedoen met het collectieve Waste Savings-contract? Dan kun je Module 5 en 6 even overslaan.

BEELEN BIEDT BIZ KNOWLEDGE MILE EEN DUURZAAM COLLECTIEF AFVALCONTRACT
In juni 2020 is Beelen.nl, na een uitvraag namens 10 BIZ-deelnemers die samen 1,1 miljoen kilo afval op de markt zetten, gekozen als de winnende uitvoerende partij voor het Waste Savings Collectief.

WAAROM?
Met een duurzaam collectief afvalcontract wil de BIZ Knowledge Mile de BIZ-bedrijven de mogelijkheid bieden om samen op weg te gaan naar een mooiere, schonere en duurza- me Knowledge Mile, door:
– Verminderen van hoeveelheid afval door afvalpreventie en -scheiding;
– Te inventariseren welk restafval circulair verwerkt kan worden;
– Het aantal verkeersbewegingen door afvalinzameling terug te dringen;
– Bevorderen van emissie vrije vervoersbewegingen;
– De leefbaarheid in het gebied tussen Amstelplein en het Stadhuis te vergroten;
– Een kostenbesparing te realiseren voor alle deelnemers op het gebied van afval;
– Samen duurzaam innoveren!

HOE KOMEN WE DAAR?
Nadat een zorgvuldig Programma van Eisen is opgesteld met een startgroep van BIZ-bedrijven, volgde een uitvraag aan de marktpartijen. De beoordelingscommissie heeft Beelen gekozen en het bestuur van Stichting BIZ Knowledge Mile heeft een raamcontract met hen getekend. Samen met Beelen gaan we aan de slag een Zero-Waste-status te bereiken in 2025. Inmiddels is de startgroep meer dan verdubbeld, wordt er gewerkt aan de gestelde duurzame innovaties en wordt er uitbreiding van het collectief met nog eens 3 buurt-BIZ-en onderzocht. Doe jij ook mee?

SAMEN NAAR ZERO WASTE! IEDEREEN KAN MEEDOEN!
Meer informatie of Interesse in deelname aan het Waste Savings Collectief? Neem contact op met de communitymanager van de BIZ Knowledge Mile: Cora Kreikamp. Je kunt ook direct contact opnemen met Beelen.nl. Vervolgens wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen voor een inventarisatie op locatie en een aanbod op maat. En alle voordelen voor jouw organisatie en voor het collectief door deel te nemen aan deze gebiedsgerichte aanpak worden dan nog eens toegelicht.
Beelen.nl | wsc@beelen.nl

Contact met BIZ Knowledge Mile:
Cora Kreikamp, Community manager BIZ Knowledge Mile, cora@knowledgemile.biz

Bureau 8080 is programmamanager van het Duurzaamheidsprogramma van de BIZ Knowledge Mile.

Wilt u met uw organisatie deelnemen aan de Zero Waste Expeditie?

Deelname is geheel kosteloos.

Bereken wat u kan besparen op uw restafvalkosten.

Wat voor soort instelling bent u?

Hoeveel restafval schat u dat u op jaarbasis afgevoerd?

Hoeveel restafval schat u dat u op jaarbasis afgevoerd?

Hoeveel restafval schat u dat u op jaarbasis afgevoerd?

Hoeveel restafval schat u dat u op jaarbasis afgevoerd?