Expedities

Zero Waste Expeditie Cultuur

De cultuursector is met 1.136 instellingen en ruim 50 miljoen bezoekers op jaarbasis, afvalintensief. Bureau 8080 schreef in 2017 in opdracht van Rijkswaterstaat | Ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat een verkenning naar VANG Buitenhuis (Van Afval naar Grondstoffen) in de cultuursector. Hierin werden de kansen op verbetering rondom afvalpreventie en afvalscheiding voor de cultuursector onderzocht. Lees het volledige rapport.

De Zero Waste Expeditie Cultuur levert niet alleen een duurzamere cultuurinstelling op, maar kan ook een economische besparing opleveren. Uit onderzoek blijkt dat er tussen de €3.000,- en € 6.600,- bespaart kan worden op het jaarlijkse afvalcontract. Vul de rekentool in voor de verwachte besparing van uw organisatie.

Bureau 8080 deed in samenwerking met de Boekmanstichting onderzoek en publiceerde Duurzaamheid in de Culturele Sector, met steppingstones voor toekomstig duurzaamheids beleid.

Zero Waste Expeditie Cultuur – Koplopers 2018

Acht prestigieuze instellingen (het Van Abbemuseum, Paradiso, De Maaspoort, TivoliVredenburg, Zuiderzeemuseum, Kunstlinie Almere Flevoland, Luxor Rotterdam en Museon) gingen in 2018 op Zero Waste Expeditie. Onder begeleiding van DPM (nu: Bureau 8080) en in opdracht van Rijkswaterstaat werden zij begeleidt om de eerste stappen te zetten. Vervolgens ging een startgroep van cultuurinstelling op weg naar Zero Waste volgens een stappenplan. De cultuurinstellingen kregen een sorteerproef, formeerde een afvalteam, kregen een advies op maat en werden begeleid bij de eerste stappen.

Zero Waste Expeditie Leidseplein cultuurinstellingen

Naar aanleiding van het koplopersprogramma gaf de Gemeente Amsterdam opdracht om de cultuurinstellingen in Amsterdam hetzelfde koplopersprogramma te geven. Aanvullend is onderzocht hoe in collectiviteit gekeken kon worden naar hun afvalcontracten. Naar aanleiding van het traject met de 13 koplopers is deze online-tool ontwikkelt. Deze tool is nu door iedere organisatie en gratis te gebruiken, bestaande uit 8 modules en helpt u stapsgewijs richting een Zero Waste Toekomst.

Zero Waste Expeditie Cultuur – 2019-2020-(2021)

In 2019 en 2020 (met uitloop naar 2021, door Corona-pandemie) is in samenwerking met Rijkswaterstaat | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de expeditie in een hogere versnelling gezet; ruim veertig nieuwe cultuurinstellingen starten, onder begeleiding van Bureau 8080 met een eigen Zero Waste Expeditie Cultuur. Gemeente Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag nemen deel aan dit traject. Zij maken het, naast Rijkswaterstaat | Ministerie van I&W, mogelijk dat 10 culturele instellingen in hun stad begeleid op weg gaan naar Zero Waste. Deze instellingen doorlopen, begeleid door Bureau 8080, de 8 modules van de tool en delen onderling kennis. Tussentijds zijn er digitale bijeenkomsten geweest met alle expeditieleden en expeditieleden per stad. In mei 2021 vond een tussentijdse bijeenkomst plaats. Lees hier de terugblik op de bijeenkomst Zero Waste Expeditie Cultuur: op koers! En bekijk de One Minute of Fame met de resultaten van de Cultuursector richting Zero Waste!

In oktober 2021 is het rapport Zero Waste Expeditie Cultuur: op Koers afgerond, met de resultaten en bevindingen van deze expeditie. Lees het rapport Zero Waste Expeditie Cultuur: op koers en begeleidend artikel.

Zero Waste Expeditie Plantage Amsterdam

Zero Waste Expeditie Plantage is een vorm van duurzame afvalinzameling en -verwerking voor De Plantage in de Plantagebuurt in Amsterdam. Renewi, afvalverwerkingsbedrijf, zet energiezuinige boten in die het afval van musea en theaters over water naar een centraal verzamelpunt (een hub) brengen. Dat kan ten minste 45 vuilniswagenritten per week besparen.

NEMO, Scheepvaartmuseum, Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Joods Cultureel Kwartier, Hermitage Amsterdam, Hortus Botanicus Amsterdam, Nationale Opera en Ballet en Koninklijk Theater Carré sloten in mei 2017 een gezamenlijk afvalcontract af met ‘zero waste’ als voornaamste doel; In 2022 wordt 84% van al het afval van Plantage Amsterdam hergebruikt als grondstof, wat meer recycling en de productie van nieuwe grondstoffen mogelijk maakt.

Deze nieuwe aanpak van de Zero Waste Expeditie Plantage komt de leefbaarheid en veiligheid in de buurt ten goede, en brengt bovendien financieel voordeel. Dit is het eerste succesvolle initiatief in Nederland op deze schaal.

Het idee kon door de goede samenwerking binnen Plantage Amsterdam en de gedeelde drijfveer om duurzaam te ondernemen snel in de praktijk worden gebracht. In 2018 werd circa 288 ton aan gescheiden grondstoffen ingezameld.

Bureau 8080 begeleidt samen met Renewi de transitie en helpt de instellingen in de praktijk.

Zero Waste Expeditie Westergasterrein

Bureau 8080 heeft in de zomermaanden van 2019 de huidige stand van zaken omtrent grondstoffen- en afvalinzameling op het Westergas in het Westerpark in Amsterdam geanalyseerd en een verbeterrichting gepresenteerd. Vervolgens is Oscar Circulair, als dochteronderneming van Bureau 8080, opgericht als afvalregisseur op dit terrein; Oscar haalt meerdere malen per dag met emissievrij klein voertuig het afval en de grondstoffen op bij de ondernemers van het terrein. Dit wordt naar een centrale plek op het terrein gebracht. Waar het vervolgens geperst wordt om eens in de zoveel tijd door een verwerker opgehaald te worden voor recycling. Ondernemers kopen vooraf vuilniszakken, en betalen voor iedere volle zak. Hierbij loont het direct om goed te scheiden, want restafval wordt het zwaarst belast. Hoe minder afval je maakt, hoe groter het voordeel. Oscar begeleidt de ondernemers bij deze Zero Waste expeditie en helpt en stuurt waar nodig.

1 oktober 2020 vierde Oscar Circulair Westergas, na een extreem onrustig jaar, haar eerste verjaardag. Oscar slaagde erin samen met alle Westergasondernemers om met zevenmijlsstappen richting onze doelen te bewegen.

  • Van 55% naar 21% restafval.
  • 300.000 kilo grondstoffen wordt hierdoor gerecycled.
  • 900 afvalvrachtwagens minder op Westergas in een jaar.

Minder vervoersbewegingen, minder uitstoot, hogere afvalscheiding, zeer hoogwaardige grondstoffenstromen, geen afvalbakken aan de panden en meer bewustwording en gedragsverandering bij heel veel Westergasmedewerkers. De resultaten stimuleren de weg naar het doel van 10% restafval en 90% hoogwaardige grondstoffen te vervolgen!

 

Waste Savings Program BIZ Knowledge Mile

De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Knowledge Mile is een business community in Amsterdam bestaande uit 200 bedrijven, hotels, musea en maatschappelijke en gemeentelijke instellingen. De twee belangrijkste straten de Wibaut- en Weesperstraat kenmerken zich door veel verkeer, wateroverlast en luchtverontreiniging. De BIZ heeft de ambitie om het werk- en leefklimaat in het gebied te verbeteren.

Bureau 8080 begeleidt de BIZ Knowledge Mile met haar Waste Savings Program. Doelen van dit programma zijn het opstellen van een collectief afvalcontract, afvalpreventie, het verminderen van de restafvalstroom door betere scheiding van grondstoffen en het verminderen van het aantal vervuilende vervoersbewegingen. Sins juni 2020 is er een collectief afvalcontract met Beelen.nl. Ook bij andere BIZ-en is deze aanpak gezien: de BIZ Museum Quarter volgt eenzelfde aanpak.

 

 

 

Wilt u met uw organisatie deelnemen aan de Zero Waste Expeditie?

Deelname is geheel kosteloos.