Expedities

Zero Waste Expeditie Cultuur

De cultuursector is met 1.136 instellingen en ruim 50 miljoen bezoekers op jaarbasis, afvalintensief. Deze tool, bestaande uit 8 modules, helpt u als museum, theater, poppodium of andere culturele instelling stapsgewijs richting een Zero Waste Toekomst.

De Zero Waste Expeditie Cultuur levert niet alleen een duurzamere cultuurinstelling op, maar kan ook een economische besparing opleveren. Uit onderzoek blijkt dat er tussen de €3.000,- en € 6.600,- bespaart kan worden op het jaarlijkse afvalcontract. Vul de rekentool in voor de verwachte besparing van uw organisatie.

Bureau 8080 schreef in 2017 in opdracht van Rijkswaterstaat | Ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat een verkenning naar VANG Buitenhuis (Van Afval naar Grondstoffen) in de cultuursector. Lees het volledige rapport.

Bureau 8080 deed in samen werking met de Boekmanstichting onderzoek en publiceerde Duurzaamheid in de Culturele Sector, met steppingstones voor toekomstig duurzaamheids beleid.

Zero Waste Expeditie Cultuur – Koplopers 2018

Acht prestigieuze instellingen (het Van Abbemuseum, Paradiso, De Maaspoort, TivoliVredenburg, Zuiderzeemuseum, Kunstlinie Almere Flevoland, Luxor Rotterdam en Museon) gingen in 2018 op Zero Waste Expeditie. Onder begeleiding van DPM en in opdracht van Rijkswaterstaat werden zij begeleidt om de eerste stappen te zetten.

De cultuurinstellingen kregen een sorteerproef, formeerde een afvalteam, kregen een advies op maat en werden begeleid bij de eerste stappen.

Lees hier de publicatie over het Koplopersprogramma

Zero Waste Expeditie Leidseplein cultuurinstellingen

Naar aanleiding van het koplopersprogramma gaf de Gemeente Amsterdam opdracht om de cultuurinstellingen in Amsterdam hetzelfde koplopersprogramma te geven. Aanvullend is onderzocht hoe in collectiviteit gekeken kon worden naar hun afvalcontracten.

Zero Waste Expeditie Cultuur – 2019-2020

In 2019 en 2020 wordt in samenwerking met Rijkswaterstaat | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de expeditie in een hogere versnelling gezet; ruim veertig nieuwe cultuurinstellingen starten, onder begeleiding van Bureau 8080 met een eigen Zero Waste Expeditie Cultuur. Deze instellingen doorlopen, begeleid door Bureau 8080, de 8 modules van de tool en delen onderling kennis. Eind 2020 is er een landelijke bijeenkomst met alle expeditieleden en gemeentes tot dan toe, om de stand van zaken met elkaar te bespreken en elkaar te inspireren.

Gemeente Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag nemen deel aan dit traject. Zij maken het, naast Rijkswaterstaat | Ministerie van I&W, mogelijk dat 10 culturele instellingen in hun stad begeleid op weg gaan naar Zero Waste.

Zero Waste Expeditie Plantage Amsterdam

Zero Waste Expeditie Plantage is een nieuwe vorm van duurzame afvalinzameling en -verwerking in de Plantagebuurt in Amsterdam. Renewi, afvalverwerkingsbedrijf, zet energiezuinige boten in die het afval van musea en theaters over water naar een centraal verzamelpunt (een hub) brengen. Dat kan ten minste 45 vuilniswagenritten per week besparen.

NEMO, Scheepvaartmuseum, Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Joods Cultureel Kwartier, Hermitage Amsterdam, Hortus Botanicus Amsterdam, Nationale Opera en Ballet en Koninklijk Theater Carré sloten in mei 2017 een gezamenlijk afvalcontract af met ‘zero waste’ als voornaamste doel; In 2022 wordt 84% van al het afval van Plantage Amsterdam hergebruikt als grondstof, wat meer recycling en de productie van nieuwe grondstoffen mogelijk maakt.

Deze nieuwe aanpak van de Zero Waste Expeditie Plantage komt de leefbaarheid en veiligheid in de buurt ten goede, en brengt bovendien financieel voordeel. Dit is het eerste succesvolle initiatief in Nederland op deze schaal.

Het idee kon door de goede samenwerking binnen Plantage Amsterdam en de gedeelde drijfveer om duurzaam te ondernemen snel in de praktijk worden gebracht. In 2018 werd circa 288 ton aan gescheiden grondstoffen ingezameld.

Bureau 8080 begeleidt samen met Renewi de transitie en helpt de instellingen in de praktijk.

Zero Waste Expeditie Westergasterrein

Bureau 8080 heeft in de zomermaanden van 2019 de huidige stand van zaken omtrent grondstoffen- en afvalinzameling op het Westergasterrein in het Westerpark in Amsterdam geanalyseerd en een verbeterrichting gepresenteerd. Bureau 8080 onderzoekt momenteel een passende oplossing die aansluit bij de wensen en behoeftes van de ondernemers op het Westergasterrein.

Waste Savings Program BIZ Knowledge Mile

De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Knowledge Mile is een business community in Amsterdam bestaande uit 200 bedrijven, hotels, musea en maatschappelijke en gemeentelijke instellingen. De twee belangrijkste straten de Wibaut- en Weesperstraat kenmerken zich door veel verkeer, wateroverlast en luchtverontreiniging. De BIZ heeft de ambitie om het werk- en leefklimaat in het gebied te verbeteren.

Bureau 8080 begeleidt de BIZ Knowledge Mile DUURZAAM met haar Waste Savings Program. Doelen van dit programma zijn het opstellen van een collectief afvalcontract, afvalpreventie, het verminderen van de restafvalstroom door betere scheiding van grondstoffen en het verminderen van het aantal vervuilende vervoersbewegingen.

 

 

 

Wilt u met uw organisatie deelnemen aan de Zero Waste Expeditie?

Deelname is geheel kosteloos.